Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wodna i kanalizacyjna (inaczej instalacje sanitarne) stanowią instalację wodociągową. Instalacja wodna dotyczy głównie układu przewodów doprowadzających wodę ze studni lub wodociągu do baterii umywalkowych, spłuczek, grzejników i zlewozmywaków, czyli generalnie wszystkich punktów poboru wody w domu.

Instalacja kanalizacyjna (instalacje sanitarne) ma za zadanie przede wszystkim odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych oraz zagospodarowanie wszelkich wód opadowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ściekiem nazywa się zarówno nieczystości komunalne, jak i zanieczyszczoną wodę, czy wody opadowe i skropliny.

Instalacja wodociągowa to zarówno przewody wodne, jak i kanalizacyjne znajdujące się wewnątrz budynku – instalacja wodociągowa wewnętrzna oraz przewody znajdujące się poza budynkiem, ale jeszcze w granicach działki – instalacja wodociągowa zewnętrzna.

Oprócz usytuowania różnica między nimi leży w wykorzystanym materiale, gdyż nie zawsze ten sam materiał może być użyty do instalacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wszelkie pozostałe przewody (znajdujące się poza granicami nieruchomości) prowadzące wodę do domu lub ścieki do oczyszczalni to sieci wodociągowe (sieci wodne, sieci kanalizacyjne). Sieci te należą do przedsiębiorstwa, firmy zaopatrującej mieszkańców w wodę oraz odprowadzającej i oczyszczające ścieki, tzw. wodociągi.